• 17. januar 2019 kl.19:30

Sjøforsvaret Musikkorps presenterer

Virtuos Vinter!

Virtuos Vinter!

Dirigent: Ingar Bergby, SFMKs kunstneriske leder

Konferansier: Karl Ole Midtbø, generalsekretær NMF

Solist: Guro Kitterød, trombone, vinner av UMMs solistkonkurranse

Julen er over og det nye året markert, men mørket og vinteren holder stand. Benytt anledningen til en lun midtvinterskonsert med en ung, talentfull prisvinnende trombonist som framfører verket, Concertino for trombone, op.45 av Lars Erik Larsson. Korpset varter blant annet opp med Béla Bartóks verk, Concerto for Percussion and Wind Band, Sz 110, BB115, foruten Viktor Widqvists Mälardrottningen.

Unummererte sitteplasser

Rullestol/ledsager: Tlf. 55216150

Forsvarsansatte, vernepliktige, medlemmer av Divisjonsmusikkens venner og skolekorpsmusikanter går gratis. Billetter i døren.